1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihî gelişimi ve güncel konumu hakkında bilgi sahibi olma; eski/yeni Türk Dili/Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olma.

2. Türk Dili ve Edebiyatının ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde anlama ve inceleme.

3. Türkçeyi güzel ve doğru bir şekilde kullanabilme; dil ve edebiyat bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olma.

4. Dil ve edebiyat problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinler arası yaklaşıma sahip olma.

5. Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki problemlerin farkında olma

6. Temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisini kazanmış ve alan bilgilerini eğitim öğretim amacına yönelik olarak kullanabilecek durumda olma.

7. Diğer sosyal/insani bilimler (edebiyat, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk, sosyoloji, felsefe) alanlarından faydalanabilme becerisine sahip olma.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 335 kez görüntülendi